31.05.2020 [02:11:58]Budapest Grand-Prix 2019 Feedback

Ukraine (UKR)
CompetitorsOverviewPhotosInformation

Photos

Competitors

HUTSOL,
Danylo
(UKR)


KANIVETS,
Dmytro
(UKR)


KHALMATOV,
Dilshot
(UKR)


KHAMMO,
Yakiv
(UKR)


KHARCHENKO,
Artem
(UKR)


KHOMULA,
Artem
(UKR)


MORGOYEV,
Bekirbek
(UKR)


NHABALI,
Quedjau
(UKR)


SAVYTSKIY,
Anton
(UKR)


SYNYAVSKY,
Vadym
(UKR)


ZUSKO,
Bohdan
(UKR)


[11 Photos / 11 Competitors]


back...

Tori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT-