03.07.2020 [00:01:36]World Judo Championships 2015 Feedback

Uzbekistan (UZB)
CompetitorsOverviewPhotosInformation

Overview UZB
SOBIROV, RishodUZB (UZB)-66 kg 3.
UROZBOEV, DiyorbekUZB (UZB)-60 kg 7.
IMAMOV, YakhyoUZB (UZB)-81 kg Out!
BOLTABOEV, SharofiddinUZB (UZB)-73 kg Out!
MATNIYAZOVA, GulnozaUZB (UZB)-70 kg Out!
TANGRIEV, AbdulloUZB (UZB)+100 kg Out!
LUTFILLAEV, SharafuddinUZB (UZB)-60 kg Out!
SAYIDOV, RamziddinUZB (UZB)-100 kg Out!
ERKINBAEVA, SaneayimUZB (UZB)+78 kg Out!
KUBEEVA, MukaddasUZB (UZB)-48 kg Out!
IBRAGIMOVA, MukhayyoUZB (UZB)-63 kg Out!
JURAEV, SheraliUZB (UZB)-90 kg Out!
GULOVA, NodiraUZB (UZB)-48 kg Out!
SHARIPOV, MiraliUZB (UZB)-73 kg Out!

Tori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT-