17.01.2021 [03:39:35]Suzuki World Judo Championships 2017 Feedback

Kosovo (KOS)
CompetitorsOverviewPhotosInformation

Overview KOS
KELMENDI, MajlindaKOS (KOS)-52 kg 5.
KRASNIQI, DistriaKOS (KOS)-52 kg 7.
GJAKOVA, NoraKOS (KOS)-57 kg Out!
GJAKOVA, AkilKOS (KOS)-73 kg Out!

Tori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT-